Episcope ger översikt - öka dina marginaler idag

Episcope har marknadens mest omtyckta verktyg

Ring oss idag så berättar vi allt om hur vi kan hjälpa just dig

Gör som de mest framgångsrika företagen, engagera Episcope!

Epilog - planering och uppföljning unikt för sågverk

Håll koll på läget

Med verktyget Epilog har du som produktionsansvarig på sågverket full koll på verksamheten. Planeringen av körningar sköts direkt i webbläsaren, och alla kan hänga med ute i produktionen.

Vi har specifik orderhantering för mätstation, såg, justerverk, hyvleri och fingerskarv. Se flödet genom samtliga stationer, inklusive torken.

Ge dig själv chansen att ta rätt beslut!

Jenny Andersson - Vida Hestra

Fokus på rätt saker

”Nu kan vi lägga fokus på att förbättra rätt områden.”


”Vi får svart på vitt var det krånglar.”


”Att enkelt kunna plocka fram statistik, såsom medelvolymen vi producerar av en viss dimension/produkt ser vi som mycket positivt”

Vi kan sågverk

Systemet är uppbyggt tillsammans med sågverk och specifikt framtaget för de unika behov som branschen har. Vi har stor erfarenhet och har jobbat med de bästa i branschen.

Uppföljning av stopporsaker sker mot sorter, träslag och dimensioner, så att du direkt kan se vilka problemområden som vart och ett uppvisar. På så vis kan du alltid fokusera dina krafter rätt.

Genom skärmar i produktionen engagerar du dina medarbetare, och bara där är otroligt mycket vunnet.Jonas Persson - Rörvik Timber

Få med alla på tåget

”Operatörerna är mycket nöjda med informationen vi får från operatösvyn.”


”Att veta hela tiden hur vi ligger till i produktionen har vi upplevt mycket positivt.”


”Vi är mycket nöjda med att vi har kunnat vara med själva och påverka hur vi vill att systemet ska se ut. Det är anpassat efter våra behov.”

Sikta högt

Med systemets modul för målhantering kan man för varje körning sätta upp specifika mål som alla sedan kan jobba mot.

Tydliga färger visar hur man ligger till mot målet och hur mycket som återstår.

Få rätt feed back så att alla kan förbättra sig till nästa gång.

Johnny Johansson - Wallnäs AB

Engagera personalen

”Alla kan följa flödet. Det ger ett mycket större engagemang bland personalen.”


”Det är så himla smidigt att kunna följa upp allt data/information som vi får in.”


”Identifiera de största stoppen, jobba bort stopporsaken och se vad skillnaden blev.”


”Hyvelkostnaden, vad kostar det att köra en produkt, med produktionskostnad och kutter-intäkter jämfört med att sälja en vara sågad.”

Följ upp och ta rätt beslut

För att kunna ta rätt beslut, dagligen och på sikt, behöver du de rätta underlagen.

Med Epilog får du uppföljning av stopporsaker mot sorter, träslag och dimensioner, så att du direkt kan se vilka problemområden som finns. På så vis kan du alltid fokusera dina krafter rätt.

Planeringsverktyget ger medarbetarna möjlighet att planera verktygsbyte etc. Även truckförarna blir effektivare med Epilog.

Ring oss idag så berättar vi vad vi kan göra för just dig!
Telefon: 0739-840 804

"Vi har fått mycket beröm för vårt system, och det är väldigt roligt! Mest uppskattat är enkelheten och att det är anpassat efter kundens behov, istället för tvärtom, som är allt för vanligt. Att vi bemödat oss med att förstå sågverk har verkligen betalat sig, både för oss och våra kunder. Fokus för alla tjänster är att de ska vara just enkla att använda." säger VD Pontus Appel.
Pontus Appel
VD, Episcope Monitoring Systems AB