EpiForest ger översikt - öka dina marginaler idag

EpiForest visar vägen - körjournal med GPS direkt i telefonen

EpiForest skapar ordning - tidrapport och löner under ett tak

TA EN TUR MED OSS

Hemkomstkontroll

Håll din största tillgång säker

Verktyget hemkomstkontroll håller koll på att personalen kommit hem på ett säkert sätt så att arbetsgivare och anhöriga kan sova säkert.

Larm skapas i appen Skogsappen när man påbörjar sin resa hem, eller efter ett fast schema med tider som man själv skapar:
- "Den här veckan ska jag vara hemma kl 19 varje kväll."
Man kan även sätta ett intervall som man måste checka in med under dagen, till exempel varannan timme.

Checka in!

När du kommer fram till din destination eller när du kommer hem för dagen, så checkar du in med din mobil med ett enkelt knapptryck.

Om du har GPS-en aktiv i telefonen så kan den checka in automatiskt så snart du når hemmet. Enkelt!

Dina kontaktpersoner kan i sin app se att du är hemma och sova lugnt. Ingen annan information än den ges ut.

Flagga din resväg

På väg till sin destination så kan man i appen flagga sitt vägval genom ett enkelt knapptryck eller automatiskt med ett valt intervall.

Dessa positioner sparas, och om något skulle hända visas de flaggade positionerna och räddningstjänsten kan enklare nå den nödställde.

Om olyckan skulle vara framme

Om en olycka inträffar, något vi alla hoppas inte händer men som tyvärr sker emellanåt, och användaren inte har möjlighet att checka in så utlöses larmet när tiden gått ut.

Under tiden sparas mobilens position hela tiden säkert på episcopes servrar. Ingen kommer åt platsen om inget larm aktiveras.

Episcope hanterar personuppgifter med största försiktighet och förstås i enlighet med GDPR

Larm

Om den satta tiden skulle passeras utan incheckning skickas det automatiskt ut ett larm om detta till kontaktpersonerna.

Man kan även som förolyckad larma direkt i mobilen om något skulle inträffa. Ett direktlarm skickas då direkt till alla kontaktpersoner samt att larmnumret 112 rings upp direkt och automatiskt från appen (valbart).

Larmet går

Om ett direktlarm aktiverats, eller om tiden för incheckning gått ut, får kontaktpersonerna ett larm i sin mobil med koordinater och länk till en karta med senast kända position.

Larmet måste kvitteras av kontaktpersonen, annars skickas det vidare till nästa kontakt.

Prova idag - vi bjuder på första månaden!

Hemkomstkontroll

max. 69 kr.
/person & månad