Om oss på Epiforest & Episcope

Ungt företag med drivkraft.

Episcope Monitoring Systems är ett ungt företag som utvecklar system med anpassningar till skogs, sågverks- och tillverkningsindustrin.

Episcope erbjuder ett systemstöd för företag som har behov av att visualisera sin produktion. Systemet skapar ett beslutsunderlag för att öka effektiviteten och lönsamheten i produktionsapparaten. Detta sker genom insamling, bearbetning och rapportering av data om maskinernas faktiska utnyttjande, driftstopp och -störningar.

Fokus ligger på enkelhet och tydlighet. Systemet måste vara enkelt att arbeta med. Operatörer ska ges tydlig information och kunna ange felorsaker etc. i en tydlig miljö. De rapporter som finns ska vara enkla att ta fram och tydligt visa de nyckeltal man är intresserad av.